تیشرت مردانه

قیمت اصلی:

۸۲۷٬۰۰۰ تومان

7%
قیمت با تخفیف:

۷۶۸٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

رنگ بژ

تیشرت مردانه
تیشرت مردانه
تیشرت مردانه
تیشرت مردانه
تیشرت مردانه

سایز بندی:

دسته بندیلباس
دسته بندی تیشرت
دسته بندی تاپ
الگومنظم
نوع یقهیقه گرد
بسته شاملتنها
الگوچاپ شده
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
رنگرنگ بژ
طول بازودست کوتاه
سیلوئتپایه ای
جزء مواد100% پنبه
دستورالعمل شستشونوع 1
جنسیتمرد

تیشرت مردانه