تیشرت چاپی پشت با شعار Relax Fit Crew یقه نخی خاکستری

قیمت اصلی:

۱٬۱۴۳٬۰۰۰ تومان

2%
قیمت با تخفیف:

۱٬۱۱۷٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

خاکستری

تیشرت چاپی پشت با شعار Relax Fit Crew یقه نخی خاکستری

سایز بندی:

دسته بندیلباس
دسته بندی تیشرت
دسته بندی تاپ
الگومنظم
نوع یقهیقه گرد
بسته شاملتنها
الگوچاپ شده
نوع پارچهبافندگی
نوع بازوبازوی استاندارد
رنگخاکستری
طول بازودست کوتاه
سیلوئتپایه ای
جزء مواد100% پنبه
دستورالعمل شستشونوع 1
جنسیتمرد

تیشرت چاپی پشت با شعار Relax Fit Crew یقه نخی خاکستری