ژاکت آستین بلند لباس بافتنی قومیتی

۱٬۳۴۶٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

طرح آنتراسیت

ژاکت آستین بلند لباس بافتنی قومیتی

سایز بندی:

دسته بندی ژاکت
دسته بندی تاپ
دسته بندیلباس
دسته بندی ژاکت و ژاکت کش باف پشمی
الگوجلگه
الگوباریک
نوع پارچهلباس بافتنی
رنگخیلی رنگارنگ
طول بازوبلند
اندازهمنظم
جنسیتمرد

احترام به زندگی - احترام به زندگی | ژاکت بافتنی آستین بلند با جزئیات قومی، یقه گرد. | از نخ های احیا شده به دست آمده از الیاف بازیافتی تولید می شود. مجموعه تهیه شده توسط کوتون را با حساسیت ارزش افزوده به مردم و جامعه و سپردن دنیای زیست پذیرتر به نسل های آینده کشف کنید.