پلیور نیم یقه یقه آستین بلند بافت

۱٬۹۰۷٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

آبی سرمه ای

پلیور نیم یقه یقه آستین بلند بافت

سایز بندی:

دسته بندیلباس
دسته بندی ژاکت و ژاکت پشمی
دسته بندی تاپ
دسته بندی ژاکت
الگوسر راست
نوع یقهیقه دوچرخه
الگومنظم
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
رنگآبی سرمه ای
طول بازوبازوی بلند
سیلوئتپایه ای
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
جنسیتمرد

می توانید در روزهای سرد با یک ژاکت آستین بلند و نیمه یقه یقه اسکی با بافت نخی که به شلوار جین و شلوارهای معمولی ست می شود، رنگ گرمی به ترکیبات خود اضافه کنید.