پلیور پایه آستین بلند یقه خدمه بافت

۱٬۷۳۱٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

مشکی

پلیور پایه آستین بلند یقه خدمه بافت
پلیور پایه آستین بلند یقه خدمه بافت
پلیور پایه آستین بلند یقه خدمه بافت
پلیور پایه آستین بلند یقه خدمه بافت

سایز بندی:

دسته بندی ژاکت و ژاکت پشمی
دسته بندیلباس
دسته بندی ژاکت
دسته بندی تاپ
الگومنظم
الگوسر راست
نوع یقهیقه دوچرخه
نوع پارچهبافندگی
نوع بازوبازوی استاندارد
رنگرنگ صورتی
طول بازوبازوی بلند
سیلوئتپایه ای
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
کمرکمر بلند
جنسیتمرد

احترام به زندگی - احترام به زندگی | آستین بلند، یقه خدمه، ژاکت بافت اولیه. | از نخ های احیا شده به دست آمده از الیاف بازیافتی تولید می شود. مجموعه تهیه شده توسط کوتون را با حساسیت ارزش افزوده به مردم و جامعه و سپردن دنیای زیست پذیرتر به نسل های آینده کشف کنید.