شلوار جین سنگی مردانه

۲٬۶۸۰٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

سنگ

شلوار جین سنگی مردانه

سایز بندی:

دسته بندی شلوار جین
دسته بندیلباس
دسته بندیپاپوش
نوع شلوارماله لوله
کمرکمر معمولی
اندازهمنظم
رنگخاکستری
نوع پارچهجین
سیلوئتباریک
الگوسر راست
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
جنسیتمرد

شلوار جین سنگی مردانه