پیراهن تنسل با یقه دکمه دار آنتراسیت مناسب

قیمت اصلی:

۳٬۶۸۱٬۰۰۰ تومان

2%
قیمت با تخفیف:

۳٬۶۱۵٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

آنتراسیت

پیراهن تنسل با یقه دکمه دار آنتراسیت مناسب
پیراهن تنسل با یقه دکمه دار آنتراسیت مناسب
پیراهن تنسل با یقه دکمه دار آنتراسیت مناسب
پیراهن تنسل با یقه دکمه دار آنتراسیت مناسب

سایز بندی:

دسته بندیلباس
دسته بندی تاپ
دسته بندی پیراهن
الگومنظم
نوع یقهیقه پیراهن
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
طول بازوبازوی بلند
سیلوئتپایه ای
جزء مواد100٪ برچسب داخلی را برای اطلاعات مواد بررسی کنید.
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
جنسیتمرد