سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی

قیمت اصلی:

۲٬۱۰۶٬۰۰۰ تومان

2%
قیمت با تخفیف:

۲٬۰۷۳٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

آنتراسیت

سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی
سویشرت یونیسکس پنبه ای یقه آنتراسیت با یقه 3 نخ با داخل پشمی

سایز بندی:

دسته بندیسویشرت - هودی
دسته بندیلباس
دسته بندی تاپ
الگوسر راست
موادپنبه
الگومنظم
نوع یقهیقه دوچرخه
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
رنگخاکستری
نوع جیبیبدون جیب
ارتفاع / اندازهوسط
پارچه / نخ3 موضوع
نوع محصولبا بالا بردن
طول بازوبازوی بلند
بسته شاملتنها
سیلوئتپایه ای