پیراهن تابستانی آستین کوتاه یقه رو به پایین دکمه دار

۱٬۷۸۷٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

قهوه ای راه راه

پیراهن تابستانی آستین کوتاه یقه رو به پایین دکمه دار

سایز بندی:

دسته بندیلباس
دسته بندی تاپ
دسته بندی پیراهن
نوع یقهیقه پیراهن
نوع پارچهبافندگی
رنگرنگ قهوه ای
الگوراه راه
نوع بازوبازوی استاندارد
طول بازوکوتاه
اندازهمنظم
سیلوئتپایه ای
جزء مواد100% ویسکوز
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
جنسیتمرد

رنگ های تابستانی خیلی به پیراهن ها می آید. ظاهر پر انرژی خود را با یک پیراهن یقه رو به پایین، آستین کوتاه و تابستانی کامل کنید!